افسانه‌های پهلوانی

افسانه های پهلوانی

افسانه‌های پهلوانی ایران

بازشناسی، معرفی و تجزیه‌وتحلیل شصت افسانۀ پهلوانی منظوم و منثور تا پایان دورۀ قاجار بر اساس حروف الفبای نام اثر

افسانه‌‌های پهلوانی قصّه‌‌هایی است که سراسر نبرد اغراق‌‌آمیز پهلوانان و قهرمانان واقعی و تاریخی یا خیالی را با عناصر خارق‌‌العاده به تصویر می‌‌کشند. این نوع افسانه‌‌ها میان اسطوره و واقعیت معلق‌اند؛ مانند سمک عیار، اسکندرنامه، ابومسلم‌نامه، امیرارسلان، حسین کرد شبستری، حمزه‌نامه، حملۀ حیدری. افسانه‌‌های پهلوانی، بوطیقای خاص خود را دارند. آمیزه‌‌ای از عشق و عیاری‌‌اند؛ مبتنی بر وجه حماسی و غنایی و درون‌‌مایۀ «عشق و جنگ»، اما وجه غالب آن‌‌ها، عیاری و پهلوانی و توأم با رگه‌‌هایی از یک جریان عاشقانه است.

افسانه‌‌های این کتاب را در دو گروه اصلی می‌‌توان جای داد:

ب. گروه افسانه‌‌های پهلوانی با منشأ دینی: در کنار شاهنامه فردوسی، تعداد زیادی منظومه‌‌های حماسی دینی به تقلید از آن شکل گرفت. تعدادی از شاعران فارسی‌زبان که گرایش‌‌های دینی و مذهبی قوی داشتند، اشعاری در دفاع، تبلیغ و ترویج دین اسلام و مدح و منقبت و ذکر دلاوری‌‌های سرداران اسلام سرودند؛ همچون حمله حیدری، ابومسلم نامه، حمزه نامه، خاوران نامه، مختارنامه‌‌ و…

الف. گروه افسانه‌‌های پهلوانی با منشأ ملی: موضوع، زبان و محتوا و شگردهای داستانی این حماسه‌‌ها به‌‌طور مستقیم متأثر از شاهنامه و دنباله‌‌های آن هستند. تمام حوادث پهلوانی در شاهنامه، حول دو سلسلۀ اساطیری پادشاهان ایرانی و خاندان پهلوانی می‌‌چرخد که مبنای افسانه‌‌های پهلوانی هستند؛ مانند: گرشاسب‌‌نامه، بانوگشسب نامه، بیژن‌‌نامه، تهمینه نامه، رستم نامه، زرین‎قبانامه، جهانگیرنامه و…

اکنون بخرید

تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ این کتاب را با ۲۰ درصد تخفیف بخرید

افسانه های پهلوانی
افسانه های پهلوانی

خرید نسخۀ الکترونیکی از طاقچه

نسخه‌های الکترونیکی PDF را با قیمت ارزان‌تر دانلود کنید.