حافظ خودمونی، غزل ۱۰۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.