حافظ خودمونی، غزل ۱۰۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.