حافظ خودمونی، غزل ۱۰۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.