حافظ خودمونی، غزل ۱۰۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.