حافظ خودمونی، غزل ۱۰۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.