حافظ خودمونی، غزل ۱۰۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.