حافظ خودمونی، غزل ۱۰۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.