حافظ خودمونی، غزل ۱۰۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.