حافظ خودمونی، غزل ۱۱۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.