حافظ خودمونی، غزل ۱۱۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.