حافظ خودمونی، غزل ۱۱۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.