حافظ خودمونی، غزل ۱۱۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.