حافظ خودمونی، غزل ۱۱۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.