حافظ خودمونی، غزل ۱۱۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.