حافظ خودمونی، غزل ۱۱۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.