حافظ خودمونی، غزل ۱۱۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.