حافظ خودمونی، غزل ۱۱۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.