حافظ خودمونی، غزل ۱۲۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.