حافظ خودمونی، غزل ۱۲۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.