حافظ خودمونی، غزل ۱۲۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.