حافظ خودمونی، غزل ۱۴۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.