حافظ خودمونی، غزل ۱۴۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.