حافظ خودمونی، غزل ۱۴۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.