حافظ خودمونی، غزل ۱۵۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.