حافظ خودمونی، غزل ۱۵۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.