حافظ خودمونی، غزل ۱۵۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.