حافظ خودمونی، غزل ۱۶۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.