حافظ خودمونی، غزل ۱۶۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.