حافظ خودمونی، غزل ۱۶۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.