حافظ خودمونی، غزل ۱۶۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.