حافظ خودمونی، غزل ۱۶۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.