حافظ خودمونی، غزل ۱۶۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.