حافظ خودمونی، غزل ۱۷۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.