حافظ خودمونی، غزل ۱۷۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.