حافظ خودمونی، غزل ۱۷۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.