حافظ خودمونی، غزل ۱۷۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.