حافظ خودمونی، غزل ۱۷۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.