حافظ خودمونی، غزل ۱۷۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.