حافظ خودمونی، غزل ۱۷۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.