حافظ خودمونی، غزل ۱۷۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.