حافظ خودمونی، غزل ۱۸۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.