حافظ خودمونی، غزل ۱۸۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.