حافظ خودمونی، غزل ۱۸۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.