حافظ خودمونی، غزل ۱۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.