حافظ خودمونی، غزل ۱۹۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.