حافظ خودمونی، غزل ۱۹۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.