حافظ خودمونی، غزل ۲۰۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.