حافظ خودمونی، غزل ۲۱۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.