حافظ خودمونی، غزل ۲۱۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.